1 sh.b. = 4210,35 so'm
Talablarga
mos aloqa operatori